…

Automotive – samarbete med branschledarna

Under de senaste åren har automotive-branschen utvecklats och kravbilden förändrats. Vi tror att långsiktighet och ett nära samarbete med våra kunder är nyckeln till framgång för innovativa, kundanpassade lösningar med den senaste tekniken. På så sätt bidrar vi till ökad produktivitet, högre kvalitet och kostnadseffektivare produktion.

Internationellt ledande leverantörer

Under åren har vi byggt upp en stor och kvalitativ portfölj av produkter från några av branschens ledande tillverkare. Vare sig det handlar om gängförstärkning, snabbkopplingar, verktygsväxlare eller glidlager har vi rätt komponent

Kvalitet med kunskap

Branschen har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Kraven på snabbhet, kostnadseffektivisering och ökade volymer gör att även lösningarna måste utvecklas och förbättras. Vi kan vår sak. I över 60 år har vi arbetat aktivt med att lära ut och hjälpa våra kunder att förstå vikten av rätt lösning på rätt plats. Tillsammans skapar vi långsiktiga, kostnadseffektiva lösningar som ökar produktiviteten. Det ger ökad effekt och bättre slutprodukt på riktigt!

Teknikområden

 • Bredast på marknaden Colly Components har marknadens bredaste sortiment av fästelement.
  Läs mer

  Fästelement
  img
 • Underhållsfria glidlager Colly Components sortiment inom lagerteknik omfattar underhållsfria glidlager för roterande rörelser, linjärglidlager samt länklager.
  Läs mer

  Lagerteknik
  img
 • Korta ställtider – hög tillgänglighet Med hjälp av snabbkopplingar kan ställtider reduceras och därmed förbättra produktionsprocessens flexibilitet. Detta är väsentligt för företag som har ett brett sortiment men relativt korta produktionsserier.
  Läs mer

  Snabbkopplingar
  img
 • Lönsamhet med industriell automation Colly Components har mycket att erbjuda byggare av automationsutrustning. I vårt breda sortiment av kvalitetssäkrade komponenter märks bland annat underhållsfria linjärglidlager, starka och servicevänliga skruvförband samt säkra och droppfria snabbkopplingar som kortar ner ställtiden.
  Läs mer

  Automatisering
  img