…

Fästelement i världsklass

Colly Components har marknadens bredaste sortiment av fästelement. Sortimentet består av höghållfast skruv, produkter att förstärka gängor i svaga material, blindnitning, komponenter för att skapa gängor i tunna material, expander för avtätning av kanaler m.m.

Till produktsidan

Skruvförband

 • Amtec gänginsatser ger starka gängor i din plastkonstruktion Dim M2-M8.
  Läs mer

  Amtec
  img
 • Flexitol är ett system utvecklat för att toleranskompensera vid hopmontering av detaljer.
  Läs mer

  Flexitol
  img
 • Helicoil är originalet, sen mer än 60 år, när det gäller gänginsatser för förstärkning av...
  Läs mer

  Helicoil
  img
 • Holokrome höghållfast skruv används i applikationer som är utsatta för hög dynamisk...
  Läs mer

  Holo-Krome
  img
 • Imtec gänginsatser lämpar sig för installation i formsprutade detaljer tillverkade av...
  Läs mer

  Imtec
  img
 • Keensert gängbussningar används för att förstärka godsgängan i lättmetall och gjutgods.
  Läs mer

  Keensert
  img
 • Ripplock låsbrickor garanterar bibehållen förspänning i skruvförband som är utsatta för...
  Läs mer

  Ripplock
  img

Sammanfogning tunnplåt

 • Celo Fastite är en speciellt utvecklad skruv för sammanfogning av lätta konstruktioner med...
  Läs mer

  Celo Fastite/Taptite II
  img
 • Celo Plast är en gängformande skruv för starka och säkra skruvförband i plast.
  Läs mer

  Celo Plast/Remform
  img
 • Gesipa blindnit används normalt för att sammanfoga tunna material där greppområdet oftast...
  Läs mer

  Gesipa blindnit
  img
 • Huck konstruktionsnit används bl a i containers för flygfrakt, infästning av detaljer på...
  Läs mer

  Huck konstruktionsnit
  img
 • Huck låsbult används bl a för att sammanfoga trailers, lastbilschassin och rälsgående fordon.
  Läs mer

  Huck låsbult
  img
 • PEM pressfästelement används för att skapa fästpunkter i plåtkonstruktioner.
  Läs mer

  PEM
  img
 • Profil nitmutter och nitskruv används för att skapa fästpunkter i plåtdetaljer.
  Läs mer

  Profil
  img
 • Rivkle skapar starka lastbärande skruvförband i tunnväggiga material där gängning i gods är...
  Läs mer

  Rivkle
  img
 • Rivset stansnitning används för snabb och effektiv sammanfogning av tunna material.
  Läs mer

  Rivset
  img
 • Sariv blindnit används normalt för att sammanfoga tunna material där greppområdet oftast ligger...
  Läs mer

  Sariv blindnit
  img

Avtätning

 • Kapsto skyddspluggar används inom många olika områden och det är vanligt att pluggen används...
  Läs mer

  Kapsto skyddsplugg
  img
 • Koenig Expander är en metod som används för att permanent avtäta trycksatta kanaler i...
  Läs mer

  Koenig Expander
  img
 • Seallock tätningsmuttrar ger en effektiv tätning i skruvförband mot gas och vätskor.
  Läs mer

  Seallock
  img

Snabblås

 • Camloc snabblås används för att enkelt kunna öppna eller stänga luckor och paneler....
  Läs mer

  Camloc snabblås
  img
 • Snaploc monteringssystem består av två delar, en kulbult och en plasthylsa, som fungerar som en...
  Läs mer

  Snaploc
  img

Batteriverktyg

 • Dragkraft: 10 000 N
  Nitdimension: Upp till 5 mm
  Vikt: 2,0 kg
  Läs mer

  Gesipa AccuBird Pro
  img
 • Dragkraft: 15 000 N
  Nitdimension: Upp till 6,4 mm
  Vikt: 2,0 kg
  Läs mer

  Gesipa PowerBird Pro
  img
 • Dragkraft: 20 000 N
  Nitdimension: Upp till 6,4 mm
  Vikt: 2,0 kg
  Läs mer

  Gesipa PowerBird Pro GE
  img
 • Dragkraft: 10 000 N
  Nitdimension: Upp till 5 mm
  Vikt: 1,8 kg
  Läs mer

  Rivdom One 16 V
  img
 • Dragkraft: 24 000 N
  Nitdimension: Upp till 8 mm
  Vikt: 2,1 kg
  Läs mer

  Rivdom Two 2,8 – 20 V
  img
 • Dragkraft: 20 000 N
  Nitdimension: Upp till 6,4 mm
  Vikt: 2,0 kg
  Läs mer

  Rivdom Two 20 V
  img
 • Dragkraft: 8 500 N
  Nitdimension: Upp till 5 mm
  Vikt: 1,3 kg
  Läs mer

  Rivdom Zero
  img
 • Dragkraft: 8 500 N
  Nitdimension: Upp till 5 mm
  Vikt: 1,3 kg
  Läs mer

  RivSmart
  img

Kontakta oss