Kvalitet och Miljö

Kvalitet är vår ledstjärna

Colly Components har arbetat med kvalitetsfrågor sedan företaget grundades och är sedan 1996 certifierat enligt ISO 9001.

Vi är leverantör till bilindustrin sedan många år och vi levererar kvalitetssäkrade produkter med tillhörande dokumentation som till exempel PPAP för kunder inom denna bransch.

Våra huvudleverantörer är alla certifierade mot ISO 9001 och de som tillverkar produkter för bilindustrin är certifierade enligt TS-16949.
Våra kvalitetssäkrade produkter kan levereras direkt in i monteringslinjen utan föregående ankomstkontroll. För att säkerställa samma kvalitet på leveranserna som på produkterna arbetar vi gärna med EDI för att möjliggöra leveranser i rätt tid, ”on-time deliveries”.

Ladda ned vårt certifikat

Ett handelsföretag med miljöambitioner

Colly Components bedriver ett långsiktigt miljöarbete och är sedan 2002 certifierat enligt ISO 14001.

Vi bedriver arbetet i nära samarbete med våra kunder och leverantörer. I vårt arbete för kunderna arbetar vi systematiskt för att hitta de lösningar som både gynnar produktivitet, arbetsmiljö och yttre miljö.
I vår egen verksamhet strävar vi efter att optimera förpackningar och transporter för att på så sätt minimera miljöbelastningen. Tillsammans med våra kunder hittar vi de miljövänligaste produkterna.

Colly Components följer och uppfyller de miljökrav som ställs på oss enligt bland annat Reach, ELV och RoHS.

RoHS och Reach