Service av handverktyg

Regelbunden service och underhåll automationsutrustning är viktigt för att undvika driftstopp i produktionen, vilket på så vis gör att ni undviker onödiga kostsamma utgifter.

Verktyg som omfattas av servicen är:

  • Gesipa – blindnitverktyg
  • Rivkle – blindnitmutterverktyg

Grundservice

I en grundservice ingår byte av olja, o-ringar, tätningar och servicen avslutas alltid med en funktionskontroll. För att garantera att verktyget fungerar för avsedd applikation ber vi er om möjligt att skicka med prover på de fästelement som används.

Handverktyg

Av tillverkaren rekommenderade serviceintervaller:

Gesipa verktyg – Efter ca 100 000 monteringar eller minst 1 ggr/år.

Rivkle verktyg – Efter ca 50 000 monteringar eller minst 1 ggr/år.

Låneverktyg

Om servicen är mer omfattande eller avser ett större antal verktyg, kan vi erbjuda låneverktyg.

Så här går det till

Du skickar in dina verktyg till:

Colly Components Verktygsservice
Raseborgsgatan 9, 164 74 Kista
Telefon: 08-703 01 00

Serviceformulär

För att underlätta hanteringen och förbättra servicen, önskar vi att
du fyller i ett serviceformulär som du bifogar verktyget. Glöm inte
heller att skicka med prover på de fästelement som används.

Regelbunden verktygsservice ökar produktiviteten – välkommen
med dina verktyg till Colly Components Verktygsservice.