Automation går som på ett snöre!

I höstas drog vi igång en aktivitet för att hjälpa fler nordiska företag inse hur mycket det finns att vinna på att introducera automationslösningar. Mer specifikt så slår vi ett slag för automationslösningar där vi har vår kompetens, dvs för blindnit, blindnitmuttrar, gänginsatser, lager och kopplingar.

Ska man sammanfatta dessa lösningars fördelar så går det ut på tre saker: att kunna producera fler enheter i timmen, öka produktivitet och kvalitet samt få bättre produktionsflöden. Då uppstår såklart några frågor som vi gärna besvarar mer utförligt på plats på Elmia Automation 10-13 maj, här får du en kort genomgång:

Hur många fler detaljer/timme ger en helautomatisk lösning?

Det är så klart en svår fråga att svara på. Den påminner mycket om den berömda: Hur långt är ett snöre? Men man kan göra vissa antaganden, beroende på vad man jämför med. Pratar vi om att gå från en helt manuell lösning till en helautomatisk robot? Eller från en halvautomatisk till en helautomatisk lösning?

Sen är det också en fråga om vilka krav man har och vad man egentligen vill åstadkomma. Söker man max hastighet och har som mål att minimera antal fel – ja, då är egentligen en helautomatisk robotcell det enda alternativet. Man får en enorm kapacitet och kan undvika tid och kostnader för efterkontroll. En automatlösning för blindnit kan t ex leverera 40 nitningar/minut, dygnet runt, året om.

En stegvis utveckling

Men det finns såklart många steg mellan manuell montering och robot som kan vara intressanta. Ska man sticka ut hakan så kan man säga att en tidsbesparing på 50 % är inte orealistisk om man går upp ett steg i produktionsteknik. Kan den tiden samtidigt användas för att stärka andra delar i produktionskedjan så kan mycket vara vunnet – och som bonus får man ökad kvalitet i produktionen.

Utveckla er blindnitning – vinn ökad produktivitet och kvalitet

Man kan säga mycket om blindnitar och blindnitmuttrar, som att det är en mer flexibel och kostnadseffektiv lösning än många traditionella som till exempel svets, skruv, solidnit och svetsmutter. Framför allt är blindnit och blindnitmuttrar fantastiska lösningar för att kunna arbeta snabbare och med ökad precision, vilket ökar både produktivitet och kvalitet i produktionen.

Automotive gillar blindnit

Vi ser att fler och fler i automotive-industrin väljer blindnitlösningar och skälen är flera där kvalitetskraven är en viktig faktor. Ofta kräver man idag 100 % kvalitet, vilket ställer stora krav i produktionen. Varje enskild nit måste sitta rätt. Varje gång. Samtidigt måste kostnadsnivån vara så effektiv som bara är möjligt och då väljer allt fler att installera helautomatiska celler.

Genom att minimera den mänskliga faktorn kan felen minska och kvaliteten öka markant. En väl genomtänkt automationscell klarar att leverera hög kvalitet om den sätts upp på rätt sätt. Och den kombinationen har automotive-industrin upptäckt, vilket är något som många andra som har behov av att sammanfoga tunnplåt och liknande material på ett effektivt sätt, kan lära av.

Bättre produktionsflöden med automationslösningar

Vi besöker regelbundet de flesta av Sveriges och Nordens större industrier och det är förvånansvärt hur ofta vi ser att man med relativt enkla medel kan skapa bättre produktionsflöden genom att bygga bort flaskhalsar och automatisera.

Det kan vara att man idag monterar helt manuellt, där en halv- eller helautomatiserad lösning snabbt skulle kunna förbättra flödet. Ett vanligt problem är att man kör vissa delar manuellt och har automatiserat andra delar. Då blir det lätt en obalans där antingen ena stationen slackar eller att den använder mer resurser än vad som egentligen skulle behövas. Andra effektiviseringar kan vara att byta ut till exempel en svetsmutter till en blindnitmutter – direkt gör man en besparing.

Vi är specialister, och vi hjälper gärna till

Vår vana från en mängd olika produktionsmiljöer ger oss en erfarenhet vi gärna delar med oss av. Vi hjälper er gärna att fundera kring hur produktionsflödet kan förbättras. Tillsammans ser vi över era befintliga, eller planerade, stationer och rekommenderar lösningar som ger bättre flöden. Vi tittar på konstruktionen som ska sammanfogas, vilken typ av lösning ni har idag – om det inte är en ny produktionslinje – och hur den bemannas. Därefter föreslår vi de förbättringar vi ser, beskriver hur det går till och förklarar vad som krävs.

På köpet får ni en god bild av vad ett samarbete med Colly Components kan innebära, det vi kallar Kvalitet med kunskap.

Automatiserade hälsningar från
Darco