Automatiserad montering av fästelement

De flesta industrier kan öka produktiviteten och sänka kostnaderna genom att automatisera monteringen av fästelement. Automatisering kan ske i flera nivåer; alltifrån semi-automatisering, där moment av monteringen automatiseras eller stöttas med effektiva redskap, till helautomatiserad montering som är integrerad med en robot. Valet styrs av volymer, kvalitetskrav och investeringsmöjligheter.

Vi hjälper er att välja rätt utrustning och optimera produktionen, så att processen kan övervakas och kontrolleras för att säkerställa en kvalitetssäkrad montering.

Från förstudie, montering och igångkörning, till produktion – vi finns med hela vägen. Självklart erbjuder vi även support och service vid driftsstörningar, då vi snabbt är på plats – men även förebyggande underhåll som minimerar onödiga driftsstopp.

Automationslösningar