Avled vibrationer med Sitec.

Nya Sitec från Böllhoff är en portfölj av vibrations- och bulleravledande fästelement. Buller och vibrationer kan orsaka stora problem och ha negativ påverkan på en produkts prestanda.

Med Sitec får du en lösning som klarar de flesta behov när det gäller att separera vibrationer och buller från en detalj till nästa. Finns i fyra grundutföranden för olika kravställningar; Sitec Rivet, Sitec Pin, Sitec Clip och Sitec Spring.

Vill du veta mer om hur de fungerar så hör av dig.

Ladda ner broschyr Se videos