Stäubli snabbkopplingar i datahallar

Stora fördelar med vattenkylning

Utmaning: I samband med att företaget CoolIT utvecklar nya tekniska lösningar för datahallar, har de insett fördelarna med att använda vattenkylning. Med vattenkylning kan de öka prestandan på servarna och även montera flera ingående komponenter tätare, då vatten ger en avsevärd ökning av kyleffekten. För att CoolIT ska kunna lita på ett vattenkylt kylningssystem i servrarna, har de krav på att komponenterna som de använder har lång livslängd och kan garantera en säker funktion.

Lösning: Lösningen på deras kravbild var en droppfri snabbkoppling och Stäubli kunde erbjuda den säkraste och mest effektiva lösningen. Stäublis snabbkopplingar har en spillfri funktion med flush-face teknik som garanterar en perfekt tätning under både drift och under i- och urkoppling. Den höga täthetsnivån på Stäublis snabbkopplingar garanterar en ren och pålitlig funktion – vilket är krav som ställs på produkter som ska användas i CoolITs vattenkylningssystem. Stäublis kompakta design på kopplingarna gör de väl lämpade att använda då utrymmet är begränsat i servern.

Resultat: CoolIT har samarbetat med Poznan Supercomputing & Networking Center (PSNC), ett multifunktionellt samarbetsforum inom nätverksservice, där de fokuserar på forskning och utveckling. De forskar även inom superdatorer och hur värmen kan hanteras i serverhallar, detta projekt kallas Eagle.

CoolIT har idag mer än 1300 st servrar (Eagle) där vattenkylning används och Stäublis säkerhet och höga kvalitet garanterar en säker funktion. PSNC har som mål att vara innovativa och de har därför även tittat på hur varmvattnet som genereras från servrarna kan transporteras till deras externa värmesystem. På PSNCs forskningsområde kan de idag använda returvattnet från servrarna till att värma upp lokaler, och på detta sätt kan de hjälpa till att spara på energin.

Klicka här för att se en film på Coolit

Här hittar du produktkataloger.