Samarbete är  lönsamt.

I en tid då motsättningar och söndring är i fokus på många politiska partiers agenda, är det viktigt att påtala fördelarna med samarbete. Det gäller på alla nivåer; globalt, nationellt, regionalt, lokalt, i företag – liksom i fotbollslag.

Hur ska lokala företag behålla sin konkurrenskraft på den globala marknaden? Det krävs ett klokt samarbete för att förstå hur beslut inom ett område påverkar företaget i sin helhet. Men uppdelning i resultatenheter försvårar ofta arbetet med att nå företagets långsiktiga mål – där avdelningars resultatmål och bristen på helhetssyn och samverkan riskerar att motverka företagets totala resultat.

Samma sak gäller för samverkan med externa leverantörer. Bästa resultatet åstadkoms alltid när båda parter ser varandra som samarbetspartners. Det krävs öppenhet, transparens och förtroende – men framför allt ett gemensamt mål att skapa förbättringar som gynnar båda parter.

På Colly Components vet vi att samarbete är lönsamt. Vår ambition är alltid att förbättra våra kunders lönsamhet genom att leverera bättre helhetslösningar med rätt kvalitet. Det är det vi kallar kvalitet med kunskap.

Hälsar din samarbetspartner,
Darco

Ps. Jag såg en grupp 7-åringar spela fotboll häromdagen. Bisvärm var det första jag kom att tänka på – och sen att ett lyckat samarbete kommer med erfarenhet. Såväl i livet som på fotbollsplanen.