Fäst och koppla av

Buller och vibrationer orsakar många problem. De kan påverka produktens prestanda negativt, om den som ett resultat slits ut tidigare, de kan minska effektiviteten eller – i extrema fall – leda till en kortare livslängd på grund av ett mekaniskt fel.

Den nya produktgruppen SITEC®-fästelement för vibrations- och bullerdämpning är Böllhoffs svar på dagens trend för att klara krav på buller och vibrationer under tuffa förhållanden. Dessa lösningar är avsedda för att hantera vibrationer som uppstår av ställdon som pumpar, kompressorer och motorer.

Hur minskar man buller och vibrationer?

Det finns olika sätt att minska buller och vibrationer. En metod för att minska vibrationer och de buller som uppstår är med hjälp av dämpning – och för att minska bullret kan man även tillämpa vibrationsisolering.

Lämpliga applikationer

Böllhoffs SITEC®-produkter används inom många olika områden som teknik för att åstadkomma en förbättrad folkhälsa. Vanliga branscher där produkten används är inom offentliga lokaler, elektronikindustrin och inom fordonsindustrin. Typiska användningsområden är till exempel på radiatorer, extra värmesystem och växelriktare.

Många produktfördelar

Upptäck Böllhoffs sortiment av vibrations- och bullerdämpande produkter:

SITEC® Pin

SITEC® Clip

SITEC® Rivet

SITEC® Spring