Hållbarhet – en självklarhet i vårt utvecklingsarbete.

Colly Components är en del av industrikoncernen Indutrade. Indutrades hållbarhets-strategi bygger på att företagen inom koncernen ständigt utvecklas och förbättras på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt.


I vår strävan att ligga i framkant när det gäller hållbarhet samarbetar vi nära med våra leverantörer. Det är avgörande för oss att de produkter vi levererar inte bara är av hög kvalitet, utan också tillverkas på ett etiskt och miljöeffektivt sätt. Gemensamt för våra produkter är att de tillverkas centralt i Europa av ledande leverantörer med höga arbetsmiljökrav.

…

Utveckling i alla led

I våra produkter finns oftast den största miljöpåverkan i råmaterialet och energislaget i det land där produkten tillverkas. Även råmaterialen i våra produkter har ursprung i Europa vilket gör att vi kan hålla nere vår miljöpåverkan från tillverkning och transporter. Dessutom använder vi 100% förnybar el från vattenkraft till vårt kontor och lager.

Colly Components är självklart certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Ladda ner ISO-certifikat Ladda ner miljödiplom

Solvatten

Historien om Solvatten är en fantastisk saga och Colly Components, som har ett aktivt hållbarhetsarbete, föll direkt för projektet. Vi vill vara med och hjälpa fler till rent vatten, minska problemen med dysenteri och kolera och samtidigt öka andelen förnyelsebar energi i världen.

Läs mer om samarbetet

…

Konfliktmineraler

Vi ser en markant ökning i antalet förfrågningar som inkommer till oss om användandet av ”konfliktmineraler”.

RoHS och REACH

Colly Components AB importerar och distribuerar fästelement, glidlager och kopplingar som är tillverkade i materialen stål, rostfritt stål och plast.

Socialt ansvar

Colly Components verksamhet bygger på långvariga och starka relationer med kunder och leverantörer och vi jobbar hela tiden med att fortsätta utveckla lönsam, långsiktigt uthållig och etisk affärsverksamhet.

Indutrade Logotyp

Tillsammans gör vi skillnad

Vår ägare Indutrade har undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Därmed förbinder sig Indutrade att aktivt arbeta med Global Compacts tio principer för hållbar utveckling inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Som ett första steg att aktivt arbeta enligt Global Compacts principer har Colly Components valt att avsätta en del av marknadsföringsbudgeten på projekt som kan skapa mer miljövänliga alternativ. Vi har även valt att ta ut en extra avgift när kunderna efterfrågar brådskande transporter, en klimatkompenseringsavgift.

Indutrades hållbarhetsarbete Code of Conduct