Högre precision och maximal kvalitet vid sammanfogning av tunnplåt

Blindnitning, eller ”popnitning” som det ofta kallas, vinner i popularitet när det gäller att sammanfoga tunna material som tunnplåt, plast och trä. Vad beror det på och vad innebär det för produktionsmiljön? Thomas Fridvall på Colly Components förklarar varför fler branscher, som fordonsindustrin, väljer blindnitning för sammanfogning.

”Ska man göra det enkelt för sig så handlar det om produktivitet”, börjar Thomas. ”Idag har man inte råd att låta någon del i produktionsprocessen släpa efter och då är blindnitning ofta en väldigt bra lösning.”

Stor satsning på blindnitlösningar

Just nu startar vår stora kampanj för att slå ett slag för blindnit och blindnitsmutter som ofta överlägsna alternativ när man söker en effektiv sammanfogning av tunna material. Här kan du läsa mer om fördelarna, och har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss.

Två viktiga drivkrafter

Man kan säga att det finns två drivande skäl till att företag väljer att gå över från till exempel skruv-, nit- eller svetslösningar till blindnit och blindnitmutter.
Det första handlar om att man vill ha en rationell montering där montering med blindnitar är enkel då den endast kräver åtkomst från en sida av materialet.
Det andra skälet är att man vill kunna automatisera och därmed få kontroll på processen. Fordonsindustrin har länge haft krav på hög kvalitet i leveransen och genom att automatisera säkerställs en jämn och hög nivå. Det är ett viktigt skäl till varför helautomatiserade blindnitlösningar är så populära inom bilindustrin.

Automatiserad sammanfogning ger flera fördelar

Tittar man närmare på vilka fördelar en automatisering ger i sammanfogningsceller så brukar man prata om fem viktiga argument:
Minskade kostnader – när man får möjlighet att sätta fler blindnitar/timme. Det handlar om att spara tid och använda personal på ett mer effektivt sätt.
Ökad kvalitet – det är oftast den mänskliga faktorn som är orsaken när något går snett. Genom att ha en styrd process så minimeras felen och kvaliteten ökar. Sätts en blindnitautomat upp korrekt så håller processorn koll på vilka värden som gäller för varje sammanfogningspunkt och i vilken ordning blindnitarna eller blindnitmuttrarna sätts.
Inget behov av efterkontroll – Med en helautomatisk lösning, likt ovanstående, väljer många att inte längre ha en separat efterkontroll. Det blir i princip inga fel – och en trevlig bieffekt är att kostnaderna för brister i kvalitet, som kassationer, minimeras.
Högre produktivitet – automation kan vara ett sätt att bygga bort flaskhalsar i produktionslinjen, vilket fler och fler upptäcker. Både i befintlig produktion och vid planering av nya linor.
Tryggare och säkrare – när man minimerar behoven av manuell hantering minskar skaderiskerna för de anställda.

Vikten av en tydlig kravspecifikation

Även om automation kan ge stora vinster för produktionen så finns det alltid en hake. För att lyckas med sin investering i en automatiserad blindnitslösning krävs att man gör rätt från början. I en redan befintlig applikation kan det vara nödvändigt med anpassningar i produktionsmiljön eller på produkten. Utan en gedigen kravspecifikation där man anger vilka kvalitetskrav man har och vilken flexibilitet och produktionshastighet man eftersöker är det lätt att bli besviken. Med en noggrann förstudie blir det tydligt vad som kan levereras och till vilket investeringsbehov det kan ske. På så vis får man en klar och tydlig bild innan man sätter igång processen.

Som sagt, vill du diskutera hur en blindnitslösning kan effektivisera er produktion, tveka inte att höra av dig till Thomas Fridvall på thomas.fridvall@colly.se eller tel 08-703 01 61.

Citat:
”Det är förvånansvärt hur ofta jag ser sammanfogning som en flaskhals i produktionen. Det är för det mesta helt onödigt.”
Thomas Fridvall, Produktchef Sammanfogning, Colly Components

Fakta om blindnit/popnit
Blindnit och blindnitmutter används för att sammanfoga tunnare plåtar, plast eller trä på ett snabbt och effektivt sätt. Det kallas ofta popnit, vilket ursprungligen är ett varumärke.
Blindnitar kan ersätta sammanfogning med svets eller skruv, och blindnitmutter ersätter svetsmutter och skruv.