Leveransvillkor

Priser
Alla priser är exklusive mervärdeskatt. Leveransdagens priser och rabatter gäller.

Frakter/leveranser
Priserna gäller fritt vårt lager i Kista. Vid begäran om express-sändning från våra leverantörer, debiteras en forceringsavgift/miljöavgift på 1000 kr varav 500 kr är en klimatkompenseringavgift som går till Solvatten. Här kan du läsa om vårt samarbete.
För beställningar där varuvärdet understigande 2000 kr, debiteras en hanteringsavgift på 80 kr.

Emballage
Våra priser gäller inklusive standardemballage. Pallar och pallkragar debiteras.

Betalningsvillkor
Normalt 15 dagar med likvid oss tillhanda senast på förfallodagen. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 1 % per månad samt en fast debiteringsavgift på 250 kr.

Intyg
Intyg och certifikat debiteras till självkostnadspris med hänsyn till dokumentets omfattning.

Returer
Av oss i förväg godkänd retur krediteras högst 80 % av debiterat pris. Dessutom debiterar vi en fast hanteringsavgift om 100 kr per position. Endast originalförpackningar kan accepteras. Kontakta Colly Components AB, tel 08-703 01 00 och begär registrering av aviserad retur. Returadress: Raseborgsgatan 9, 164 74 Kista. (Box 76, 164 94 Kista)

Annullering
Annullering av order kan ske endast efter överenskommelse. Fem procent av ordervärdet debiteras, dock minst 500 kr. Till detta kommer kostnader för nedlagt arbete och inköp som vi inte kan annullera.

Beträffande övriga leveransvillkor hänvisar vi till NL09.

Har du några frågor? Kontakta oss