Vi håller ihop nordisk industri.

Våra högkvalitativa komponenter fyller en viktig funktion i våra kunders applikationer och garanterar en hållbar lösning för maximal livslängd. Vi nöjer oss inte med att bara leverera komponenter. Det som driver våra samarbeten och leveranser är när vi hjälper våra kunder att lösa problem, föreslår nya lösningar eller ökar deras produktivitet.

…

Kunskap är navet i vår verksamhet – vi delar gärna med oss

Beräkningsprogram och analyser är viktigt för att hitta rätt produkt. Men också att vara nyfiken och ställa rätt frågor. Våra specialister, med hjälp av våra erfarna partners, hjälper dagligen till att hitta lösningar på kunders problem.

Dessutom erbjuder vi utbildning i skruvförbandsteknik, line-walks och avancerade SMED-analyser. Allt för att kunna erbjuda bästa möjliga produkt för den aktuella applikationen.

Snabba leveranser och smart lagerhållning

På Colly Components säkerställer vi en hög leveransprecision genom strategisk lagerhållning och framförhållning.

Med lång erfarenhet av att arbeta med EDI-lösningar samt fordonsindustrins höga krav kan vi garantera snabba leveranser direkt från vårt svenska centrallager.

Samarbetet med ledande leverantörer i Europa innebär högkvalitativa produkter som är tillverkade på ett miljöeffektivt sätt.

…
…

Vi är med från planering till implementering

För oss på Colly är helheten viktig. Från den inledande planeringen till den slutliga driftsättningen kan vi vara en stöttande partner, både som rådgivare men också operativt på plats i er produktion.

Genom hela projektet finns vi där för att vägleda, implementera och finjustera. Efter projektets slutförande säkerställer vi genom uppföljning en problemfri och långsiktig drift.

Vår arbetsprocess för en lönsam produktion:

Utveckling

Rätt val av komponent är en viktig grund för en kostnadseffektiv helhetslösning.

Inköp

Rätt produkter med effektiva logistiklösningar ger en lägre totalkostnad.

Produktion

Rätt produkt i kombination med rätt monteringsutrustning ökar produktiviteten.

Kvalitet

Rätt kvalitetsnivå säkerställer effektiv produktion.

Behöver du hjälp att hitta effektivisera er produktion eller hitta rätt produkt? Kontakta oss!