Kvalitet med kunskap i 65 år

För över 65 år sedan startade Fred Lindgren Colly Company i en nedlagd mjölkbutik på Lidingö. Det lilla källarföretaget har sedan dess växt till sig ordentligt.

Med noggrant utvalda produkter och en tidig insikt om betydelsen av specialistkunskaper etablerade sig Colly metodiskt som en respekterad samarbetspartner till svensk industri.

Fackmässor har varit en viktig kanal för Collys kontakter med gamla och nya kunder. Redan startåret 1957 fanns Colly med på St Eriksmässan i Stockholm.

Collys första produkt var Helicoil gänginsatser från tyska Böllhoff. Gänginsatser användes på den tiden enbart för reparation av trasiga gängor. Helicoil blev en succé och kom senare att  i stor skala monteras in som gängförstärkning och skruvlåsning i nya produkter.

Under Collys första år pågick ett aktivt sökande efter nya agenturer för att bredda verksamheten. Snart var produktprogrammet utökat med bland annat Flexibox plantätningar för roterande axlar, brotschar och gängtappar från Mapal samt filter och tryckluftstorkare från Pall.

1965 hade de gamla lokalerna blivit för trånga och Colly flyttade in i nya, moderna kontorslokaler på Lidingö. Året efter fördubblades sälj styrkan när två nya säljingenjörer anställdes.

Kunskapsföretaget Colly

Den utökade säljkåren kunde nu göra fler kund­besök och den växande kunskapen kring skruvförband ledde till att Colly-säljarna inbjöds att hålla föredrag om betydelsen av rätt dimensionerade skruvförband. Samtidigt tog marknadsföringen av Helicoil som gängförstärkning vid nykonstruktion fart.

Ytterligare ett steg till att etablera Colly som kunskapsföretag och stärka företagets seriöst tekniska profil var utgivningen av handboken om skruvförband. Att sammanställa data kring skruvförband blev delvis ett pionjärarbete, där bland annat utrustning på KTH utnyttjades för att mäta upp friktionskoefficienter.

Fokus på kundnytta             

Colly valde tidigt att profilera sig som ett företag med teknisk specialkunskap som industrin hade nytta av. I marknadsföringen trummade Colly in budskapet om hur viktig denna kunskap är för att skapa de tekniska lösningar som, även om de inte var det billigaste alternativet på papperet, ändå gav den bästa totalekonomin för kunden.

Den röda tråden i verksamheten har hela tiden varit kundnyttan. Att rätt definiera kundens behov och kunna visa på kostnadsbesparingar har varit ett framgångsrikt recept bakom den positiva utvecklingen av Collys verksamhet genom åren.

Specialisering på produktområden

Det var inte bara kunskaper om skruvförband som den svenska industrin hungrade efter. För att kunna sälja kvalificerade produkter inom flera teknikområden krävdes specialistkunskaper hos sälj ingenjörerna och förmåga att förklara funktioner och kostnadsargument för kunderna.

1970 delades verksamheten upp. Maskinelement, Filter och Verktyg blev egna avdelningar. Verksamheten med plantätningarna från Flexibox samlades i ett eget bolag.

Rivkle blindnitmuttrar från tyska Böllhoff blev den första produkten i Colly Maskinelements nästa specialområde – sammanfogning av tunnplåt. En ny, revolutionerande generation hydraulikfilter från Pall satte fart på filterverksamheten.

Finlandssatsning och 25-årsjubileum

Under 1970-talet expanderade Colly sin verksamhet till de nordiska grannländerna. 1971 startade filterförsäljningen i Danmark och 1976 bildades Oy Colly med målet att göra en inbrytning på den finska filtermarknaden.

Collys 25-årsjubileum sammanföll med flytten till större lokaler på Lidingö. Utställningen över den tekniska utvecklingen under dessa 25 år blev mycket uppskattad och visades till och med på Tekniska Museet!

Nya ägare

1984 förvärvades Colly av Dacke lnvest. Den nya ägaren gav Colly friare händer att öka sin marknadsföring och att med större kraft leta efter nya produkter. Det växande sortimentet delades upp i produktområden som hanterades av säljingenjörer med specialistkompetens. Därigenom stärkte Colly kunskapsprofilen ytterligare.

1988 flyttade Colly igen. Den här gången till en nybyggd kontors- och lagerfastighet i Kista som idag ägs av moderbolaget Indutrade, och som förutom huvudkontoret inrymmer Collybolagen och vissa andra Indutrade-verksamheter.

Ett par år senare köptes Dacke Invest upp av Industrivärden. Dacke Komponent, där Colly ingick, döptes om till Indutrade.

Tillväxt genom förvärv

Väl i Indutrade-familjen fick Colly möjlighet att expandera via förvärv. Inom loppet av några år förvärvades Edeco Tool i Karlstad, Liljegrens Maskinverktyg i Vetlanda, Granaths Hårdmetall i Huddinge samt verksamheten med mekaniska fästelement från Nordisk Kartro i Norge som fick namnet Colly AS.

Colly Components grundas 1998

För att decentralisera beslutsgången och skapa snabbrörligare, mer kundnära organisationer bolagiserades avdelningarna inom Colly år 1998, då Colly Components föddes. Då lades grunden till vår expansion och 2005 startade verksamheten i Norge, för att några år senare, 2008, etableras i Finland.

Industrins naturliga samarbetspartner

Collys Components verksamhet under de första 60 åren har präglats av snabb tillväxt där vår framgångsfaktor har varit vad vi kallar Kvalitet med kunskap.

Med en ökad globalisering och konkurrens har industrins behov av effektivisering och rationalisering stadigt ökat. För oss har det gett möjligheter att bidra med kunskapen om hur produktiviteten i produktionen kan öka genom att automationslösningar för fästelement. Vår långa erfarenhet av vad som fungerar har byggt förtroende i marknaden, där vår kunskap om vilka krav som bör ställas på ingående delar skapar förutsättningar för en stabil produktionslösning, vilket kunderna uppskattar.

Colly Components omsättningskurva visar en obruten tillväxt och förväntas under jubileumsåret 2018 att uppgå till cirka 150 miljoner kr.

Framtiden för svensk industri innehåller både hot och möjligheter. Vår uppgift för de kommande 60 åren blir att fortsätta på den inslagna vägen och erbjuda industrin Kvalitet med kunskap i ett partnerskap, som bidrar till ökad produktivitet och konkurrenskraft.