Kvalitet med kunskap

Colly Components har funnits sedan 1957. Sen dess har samhället genomgått många förändringar. Då var det en tid av uppbyggnad och hopp efter två förödande världskrig. Sverige hade klarat sig väl och låg långt fram i utvecklingen på många fronter. Inte minst inom ingenjörskonsten, som stod högt i kurs. Det var inte frågan om att ta marknadsandelar, det man producerade fanns det oftast en köpare för. Det var ett efterfrågesamhälle som var hungrigt på ny teknik och nya lösningar.

Idag ser det annorlunda ut. Det finns en mättnad i princip i alla branscher, där det inte längre räcker att leverera något bra. Alla produkter förväntas ha en godkänd kvalitet – det har blivit vad man kallar en hygienfaktor. Men det finns fortfarande utrymme för nytänkande. Man måste särskilja sig och ta en tydlig position på marknaden.

När globala synsätt, volymfördelar och outsourcing står för effektivisering, har företag som Colly Components ljusa framtidsutsikter. Företag som hela tiden ligger i framkanten för att utveckla marknaden och erbjuda sina kunder lösningar som går bortom det förväntade. Där det där lilla extra är det som skapar trygghet och förtroende och ger en grund för affärer.

Colly Components står stadigt i en tradition av att erbjuda marknaden några av de bästa produkterna i sitt segment. Men vi nöjer oss inte med att leverera kvalitetsprodukter. Det blir allt tydligare att det som driver våra affärer är när vi bidrar till att lösa problem och öka produktiviteten. När den unika kompetens och erfarenhet vi byggt upp under decennier får komma till sin rätt och kasta ljus över kniviga frågeställningar.

Traditionellt har vi erbjudit tekniker och produktionsavdelningar specialistkompetens inom våra teknikområden som ett komplement till den huvudsakliga försäljningen. I dagens uppskruvade samhälle räcker inte det. Konkurrensen är knivskarp och moderna inköpsorganisationer ställer höga krav.

Därför måste vi hela tiden utvecklas och bevisa värdet av vår existens. Ett värde som inte endast består i helhetslösningar med kvalitetskomponenter utan också måste byggas kring varumärket Colly Components. Rätt komponenter och lösningar till rätt kostnad är vad vi vill förknippas med. Vi slåss för att produktionsavdelningen även fortsättningsvis ska se Colly Components som den ledande kvalitetsleverantören som man alltid kan fråga till råds, och där ekonomi/inköp ska förstå att rätt kvalitet lönar sig när produktionsprocessen kan effektiviseras, serviceorganisationens belastning minskar och deras varumärke stärks med mindre fel i produkterna. Vi har valt att formulera det i vårt signum: Kvalitet med kunskap.

Kontakta oss

Till kontaktsidan