Kvalitet och Miljö

Kvalitet är vår ledstjärna

Colly Components har arbetat med kvalitetsfrågor sedan företaget grundades och är sedan 1996 certifierat enligt ISO 9001.

Vi är leverantör till bilindustrin sedan många år och vi levererar kvalitetssäkrade produkter med tillhörande dokumentation som till exempel PPAP för kunder inom denna bransch.

Våra huvudleverantörer är alla certifierade mot ISO 9001 och de som tillverkar produkter för bilindustrin är certifierade enligt IATF 16949.
Våra kvalitetssäkrade produkter kan levereras direkt in i monteringslinjen utan föregående ankomstkontroll. För att säkerställa samma kvalitet på leveranserna som på produkterna arbetar vi gärna med EDI för att möjliggöra leveranser i rätt tid, ”on-time deliveries”.

Ladda ned vårt certifikat

Ett handelsföretag med miljöambitioner

Colly Components bedriver ett långsiktigt miljöarbete och är sedan 2002 certifierat enligt ISO 14001.

Vi bedriver arbetet i nära samarbete med våra kunder och leverantörer. I vårt arbete för kunderna arbetar vi systematiskt för att hitta de lösningar som gynnar produktivitet, arbetsmiljö och yttre miljö.

Vår ägare Indutrade har undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Därmed förbinder sig Indutrade att aktivt arbeta med Global Compacts tio principer för hållbar utveckling inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Som ett första steg att aktivt arbeta enligt Global Compacts principer har Colly Components valt att avsätta en del av marknadsföringsbudgeten på projekt som kan skapa mer miljövänliga alternativ. Vi har även valt att ta ut en extra avgift när kunderna efterfrågar brådskande transporter, en klimatkompenseringsavgift. Vid valet av vilket projekt eller företag vi ville samarbete med inom klimatkompensering, kändes det naturligt att välja Solvatten AB. De har en miljövänlig produkt som ersätter traditionell uppvärmning med fossila bränslen. Förutom att de minskar behovet av vedeldning för kokning och uppvärmning av vatten hjälper produkten till att hålla sjukdomar borta och stärka hushållets ekonomi.

RoHS och Reach – Svenska

RoHS och Reach – English