Nyckeltal

Colly Components ingår i det börsnoterade företaget Indutrade AB, en handelskoncern bestående av ett 200-tal expansiva företag. Med en decentraliserad struktur verkar Indutrade genom 200 dotterbolag och drygt 5500 anställda i 27 länder och fyra världsdelar.

Colly Components AB har:

  • 31 anställda.
  • 146 MKR i omsättning 2018.
  • Trippel-A rating, Dun & Bradstreets högsta kreditvärdighet.

Kontakta oss

Till kontaktsidan