RoHS och REACH

Colly Components AB importerar och distribuerar fästelement, glidlager och kopplingar som är tillverkade i materialen stål, rostfritt stål och plast.

Colly Components AB följer och efterlever samtliga skyldigheter enligt EU:s förordning EG 1907/2006 gällande registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Vår målsättning är att endast leverera produkter som uppfyller kraven enligt EU:s direktiv 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EU (RoHS II) och 2015/863/EU (RoHS III) som börjar gälla fr o m den 22 juli 2019. EU-kommissionen har beslutat att addera fyra ämnen till RoHs direktivet, ftalaterna DEHP, BBP, DBP och DIBP som används som mjukgörare i plastdetaljer.

Vad vi känner till idag, överensstämmer våra produkter med EU-direktiven 2002/95/EG, 2011/65/EU och 2015/863/EU.

Beställ certifikat för specifika produkter