Resurssnåla skyddslock för rör, tillverkade av återvunnen plast.

Miljöskydd och klimathänsyn blir allt viktigare aspekter för industrin. Återvinning är ett utmärkt sätt att spara resurser. Inom ramen för PÖPPELMANN blue®-initiativet tillverkar vi därför våra plastskyddslock av återvunnet material. Som råmaterial används t.ex. begagnade skyddslock. Efter de första pilotprojekten med utvalda kunder har vi redan skördat framgångar. Hos en välkänd fordonsleverantör tillverkas nya skyddslock framgångsrikt av återvunna lock. Kontakta oss om möjligheten till ett retursystem för dina använda plasthattar eller pluggar!

Det är så vi kan sluta råmaterialkretsloppet.

Plast är ett värdefullt råmaterial. Industrisektorn förbrukar många plastartiklar som endast är avsedda för kortvarig engångsanvändning. Pöppelmann KAPSTO® använder återvunnet plastmaterial från den typen av föremål för att tillverka nya KAPSTO®-skyddslock. Med den här processen kan vi förvandla en KAPSTO®-artikel till ett nytt skyddslock. Detta sluter råmaterialkretsloppet och sparar ändliga fossila resurser.