Service av handverktyg

Regelbunden service av handverktyg är viktigt för att undvika oplanerade driftsstopp och för att förlänga verktygets livslängd. Innebär i förlängningen reducerade kostnader och förbättrad lönsamhet.

Colly Components erbjuder service på följande verktyg:

  • Gesipa blindnit – och blindnitmutterverktyg
  • Koenig expanderverktyg

Rekommenderade serviceintervall

Vi rekommenderar följande serviceintervall för handverktyg:

  • Pneumatiska blindnitverktyg – ca 100.000 monteringar eller minst 1 gg/år
  • Batteridrivna blindnitverktyg – ca 250.000 monteringar eller minst 1 gg/år
  • Pneumatiska blindnitmutterverktyg – ca 50.000 monteringar eller minst 1 gg/år
  • Batteridrivna blindnitmutterverktyg – ca 100.000 monteringar eller minst 1 gg/år
  • Pneumatiska expanderverktyg – ca 50.000 monteringar eller minst 1 gg/år
  • Batteridrivna expanderverktyg – ca 50.000 monteringar eller minst 1 gg/år

I en normal årlig service, gäller pneumatiska verktyg, ingår byte av olja, o-ringar och klämbackar. Vid behov byter vi ut och kompletterar verktyget med munstycken och dragdorn. För batteridrivna verktyg består motsvarande service av genomgång av elektronikkomponenter samt utbyte av slitdelar.

Servicemanual – daglig rengöring

Verktygets livslängd och dess servicekostnader kan reduceras genom att följa rekommendationerna för dagligt underhåll som framgår i servicemanualen.

Förenklat handlar detta om gällande blindnitverktyg samt expanderverktyg, att rengöra alla delar inuti nosenheten samt nosenheten från smuts och fetta in alla delar med ett vattenfritt mineralbaserat fett (typ kullagerfett) inklusive klämbackar. Tidsåtgången för detta är ca 5 minuter.

För blindnitmutterverktyg gäller det att hålla de inre delarna innanför nosdelen rena och smorda samt kontrollera framförallt spindelns slitage.

För bägge typerna av verktyg som är pneumatiska, gäller det att vid jämna mellanrum kontrollera att oljenivån är korrekt och vid behov fylla på.

Så här går det till

Du skickar in dina verktyg till:

Colly Components Verktygsservice
Raseborgsgatan 9, 164 74 Kista
Telefon: 08-703 01 00

Serviceformulär

För att underlätta hanteringen och förbättra servicen, önskar vi att
du fyller i ett serviceformulär som du bifogar verktyget. Glöm inte
heller att skicka med prover på de fästelement som används.

Regelbunden verktygsservice ökar produktiviteten – välkommen
med dina verktyg till Colly Components Verktygsservice.

Kontakta oss

Till kontaktsidan