Kvalitet med kunskap inom snabbkopplingar

Korta ställtider – hög tillgänglighet

Snabbkopplingar och kopplingsplattor används med fördel där det ställs höga krav på flexibilitet, tillgänglighet och säkerhet. Med hjälp av snabbkopplingar kan ställtider reduceras och därmed förbättra produktionsprocessens flexibilitet.

Snabbspänningssystem för korta ställtider i plastindustrin

För att uppfylla industrins allt tuffare krav på flexibilitet och kostnadsoptimering har system utvecklats för effektivare verktygsbyten. Den senaste tekniken inom området är magnetiska snabbspänningssystem som i kombination med kopplingsplattor för temperaturreglering möjliggör snabba byten och förhindrar felkopplingar.

Flexibla verktygsväxlare

För att kunna konkurrera på en allt mer global marknad måste svensk fordonsindustri fortsätta att öka automatiseringsgraden i sin produktion. Med hjälp av verktygsväxlare kan tiden för verktygsbyten avsevärt reduceras utan att påverka produktionsprocessens prestanda.