Kunskap med kvalitet inom snabbkopplingar

Korta ställtider – hög tillgänglighet

Snabbkopplingar och kopplingsplattor används med fördel där det ställs höga krav på flexibilitet, tillgänglighet och säkerhet. Med hjälp av snabbkopplingar kan ställtider reduceras och därmed förbättra produktionsprocessens flexibilitet. Detta är väsentligt för företag som har ett brett sortiment men relativt korta produktionsserier. I applikationer där det av miljöskäl ställs krav på täthet är spill- och droppfria snabbkopplingar ett effektivt alternativ.

Snabbspänningssystem för korta ställtider i plastindustrin

För att uppfylla industrins allt tuffare krav på flexibilitet och kostnadsoptimering har system utvecklats för effektivare verktygsbyten. Den senaste tekniken inom området är magnetiska snabbspänningssystem som i kombination med kopplingsplattor för temperaturreglering möjliggör snabba byten och förhindrar felkopplingar.

Flexibla verktygsväxlare

För att kunna konkurrera på en allt mer global marknad måste svensk fordonsindustri fortsätta att öka automatiseringsgraden i sin produktion. Med hjälp av verktygsväxlare kan tiden för verktygsbyten avsevärt reduceras utan att påverka produktionsprocessens prestanda.

Colly Components sortiment inom lagerteknik omfattar underhållsfria glidlager för roterande rörelser, linjärglidlager samt länklager. Lagren tillverkas i polymera material vilket ger ett lager som är underhållsfritt, smörjfritt, korrosionsbeständigt och med låg vikt. Du får tillgång till produkter med hög nötningsbeständighet som klarar höga belastningar under lång tid.

Monokopplingar
…

Snabbspänningssystem

Snabbspänningssystem
…

Kundanpassade kopplingsplattor för vätskor, gaser och elektricitet.

Kopplingsplattor
…

Verktygsväxlare

Verktygsväxlare
…