Toleranskompensator från Böllhoff

Böllhoff har utvecklat den unika toleranskompensatorn Flexitol som består av två delar: En toleranskompensator, samt ett fästelement för tunnplåt, solida material eller plast. Fästelementet kan klämmas, svetsas eller snäppas fast, beroende på material eller metod.

Flexitol kan användas bland annat för att linjera olika material med varandra, och ersätter då till exempel schimsbrickor. Funktionen påminner om användning av karmskruv, med den skillnaden att fästelementet sätts fast.

Hur fungerar det?
Fästelementet blindmonteras, det vill säga att montering sker från en sida. Toleranskompensatorn monteras i baselementet. Detaljen som ska monteras placeras över toleranskompensatorn. Skruven monteras genom detaljen och ned i kompensatorn.

När skruven äntrar kompensatorns nedre del uppstår friktion mellan skruven och kompensatorn. När skruven dras åt, kommer kompensatorn att automatiskt reglera höjden/toleransskillnaden så att det tidigare spelet mellan kompensatorn och detaljen försvinner. Detta betyder att den monterade detaljen har kontakt med kompensatorns ovansida. Slutligen skruvas skruven ned i fästelementets nedre gänga och dras åt enligt önskat moment.