…

Vibrationssäker sammanfogning

Huck låsbult är ett vibrationståligt och starkt fästelement som är ett alternativ till traditionell svetsning. Huck låsbultar är specifikt dimensionerade för att klara krävande applikationer som fjädrings- och chassiapplikationer på entreprenad och skogsmaskiner. Förutom de nämnda användningsområdena används Huck låsbultar i applikationer där svetsning tidigare var det enda alternativet.

Svetsning har en del brister

En nackdel med svetsning är att metoden tar relativt lång tid, speciellt i applikationer där det krävs kontroll att svetsningen är korrekt genomförd. Svetsning kräver duglig och utbildad personal, vilka kan vara kostnadskrävande och samtidigt svåra att få tag på.

Värmen som alstras i samband med svetsning kan ofta reducera styrkan i de sammanfogade materialen och även förstöra kritiska ytbehandlingar.

En brist är också att svetsning, som metod, är både relativt farlig och smutsig process. Säkerheten är en viktig faktor. Många bränder har startat genom gnistbildning i samband med svetsning.

Huck låsbult                          

Huck Låsbultar finns i en mängd olika utföranden, storlekar, och material.
Produkten består av en bult och en hylsa. De avancerade fästelementen installeras genom en direkt uppsträckning av bulten, där bulten sträcks upp samtidigt som hylsan krymps på bultens rillor.

Montering sker genom att bulten sträcks upp samtidigt som hylsan krymps på bultens rillor. Hylsan deformeras invändigt runt rillorna och en i princip uppnås 100% gängtäckning. Med detta får man en sammanfogning som skapar en konstant och repeterbar klämkraft, till skillnad mot ett skruvförband där hänsyn ska tas till åtdragningsmoment och friktion. Detta resulterar i ett förband som är motståndskraftigt mot vibrationer och som klarar hög utmattningspåkänning.

Läs mer om Huck låsbult…