Sedan 1957 jobbar vi Colly Components i nära samarbeten med våra leverantörer. Igus Gmbh är ett bra exempel på en av våra innovativa samarbetspartner som ständigt utvecklar nya produkter. Igus erbjuder underhållsfria högteknologiska glidlager som kan hjälpa er att sänka kostnaden med upp till 40%.

Colly Components står för Kvalitet med kunskap – som vilar på fyra ben:

Utveckling

När vi kommer in tidigt i utvecklingsfasen så kan vi bidra med vår specifika kunskap och erfarenhet för att hjälpa er att välja rätt produkt. Vi har hjälpverktyg för att göra dimensionering och göra livslängdsberäkningar. Kan vi hjälpa er att göra rätt val från början så kommer ni att spara både tid och pengar.

Inköp

Vi kan erbjuda effektiva logistiklösningar för att optimera inköp och leveranser. Vi erbjuder korta leveranstider på ett brett sortiment av standard produkter vilket gör det möjligt att reducera ert lager.

Produktion

Beroende på volymen som ska monteras så kan vi hjälpa er att rationalisera produktionen. Vi kan hjälpa er med allt från handverktyg till helautomatisk montering.

Kvalitet

Kvalitet är ett centralt begrepp i all produktion idag. Tillsammans med er kan vi ta fram en tydlig kravspecifikation så att vi har en samsyn på förväntad kvalitetsnivå. Vi på Colly Components delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.