AMTEC tar lättviktskonstruktioner i polymermaterial till nästa nivå

I dag är det svårt att föreställa sig en värld där plaster inte är en viktig del i framtagning av lättviktskonstruktioner. Tillsammans med vår samarbetspartner Böllhoff levererar vi gänginsatser som kompletterar plasternas flexibilitet gällande bearbetning och komponentutformning. Gänginsatsernas låga vikt och enastående mekaniska egenskaper tar lättviktskonstruktioner i plast till nästa nivå.

AMTEC gänginsatser After Molding TEChnology” från Böllhoff har utvecklats för montering efter att detaljen har formsprutats. Resultatet blir en stark och säker gänga i plastkomponenten.

Böllhoffs gänginsatser lämpar sig för installation i formsprutade detaljer tillverkade av härdat/termoplastiskt material och FRP eller CFRP. Behovet av starka och säkra gängor i plast finns t ex. i krockkuddar, inredningsdetaljer i bilar, luftkonditioneringssystem och kontorsmöbler.

Fördelar:

  • Kortare cykeltid i formsprutning
  • Minimerad risk för formskador
  • Minimerad risk för spänningssprickor
  • Säker och spänningsfri förankring
  • Minskade reflektionseffekter
  • Lägre tillverkningskostnader

Installationsmetoder för alla behov

Ivärmning
Är en beprövad och testad sammanfogningsteknik för att installera gänginsatser av metall i formsprutade detaljer av termoplast. Under enfasprocessen överförs värmen från insatsen till plastens sammanfogningszon.

Sammanfogningen sker när den varma gänginsatsens kontaktyta hettar upp plasten.

Under denna process flyter plasten in i de utformade fördjupningar och underskärningarna i gänginsatsen. Detta ger en stark och spänningsfri infästning av gänginsatsen i plastdetaljen.

Elektromagnetisk ivärmning
En metod som utvecklats av Böllhoff för sammanfogning av metall och termoplast. Ett elektromagnetiskt växelspänningsfält hettar upp gänginsatsen utan kontakt och plastkomponentens kontaktyta mot gänginsatsen mjuknar. Under sammanfogningsprocessen flyter plasten in i de utformade fördjupningar och underskärningarna i gänginsatsen.

Gänginsatsen, oavsett storlek, värms upp extremt snabbt (ca 2–6 sekunder). Efter att strömförsörjningen har brutits sker en accelererad nedkylning av det smälta materialet, vilket medger en installationsnoggrannhet på upp till 0,05 mm.

Ultraljudsmontering
En monteringsmetod som ursprungligen utvecklades för att sammanfoga detaljer av termoplast. Plastmaterialet mjuknar på mycket kort tid genom spärrskiktsfriktion och vibrationsabsorbering i de detaljer som ska sammanfogas. Efter detta följer sammanfogningsprocessen. Den energi som behövs genereras som växelspänning i ultraljudsgeneratorn, omvandlas till mekaniska vibrationer (20–40 kHz) och överförs sedan till en sonotron. När gänginsatserna (M2–M6 av metall) bäddas in i det termoplastiska materialet flyter den smälta plasten in i fördjupningar och underskärningarna.