…

Avtätning, styrning och reglering av flöden inom mobil hydraulik

Koenig Expander är en metod som används för att permanent avtäta trycksatta kanaler i hydraulik-, smörj- och kylsystem. Produkten monteras direkt i det borrade hålet utan någon tillkommande bearbetning och klarar arbetstryck upp till 500 bar, men klarar betydligt högre momentana tryck som kan uppstå. Expandrarna används idag inom mobilhydraulik som en komponent i motorer, pumpar, ventilblock och i cylindrar av olika slag. Vanliga branscher där denna produkt används är inom skogsmaskiner och på entreprenadfordon inom väg och bygg.

För att kunna styra och reglera det flöde som behövs i de flesta applikationer finns Koenig Restriktor, som är en exakt bearbetad kanalplugg. Restriktorerna finns i olika dimensioner och utföranden för anpassning till tryck- och flödesbehov.

Behöver man kunna styra flödesriktningar i olika vätskesystem är Koenig Backventil en tillförlitlig lösning. Ventilen ser till att vätskan rör sig i rätt riktning och att arbetstryck och flöde uppnås snabbt. Den rostfria backventilen finns i kanaldiametrar från 1,4 mm och uppåt och klarar tryck upp till 250 bar. Öppningstrycket är normalt 0-2,5 bar.

Läs mer om fördelarna med Koenig Expander.