Bättre ett ärligt nej än ett falskt ja

När jag började min karriär, för ganska många år sedan nu, så hade jag en bild av vad det innebar att göra en affär. Det handlade om att få till ett avslut – och det är klart att det är ju ur ett första perspektiv helt sant.

Presidenten i väst har ju till och med gjort det till sitt signum, förmågan att göra en deal. Sen kan det diskuteras hur väl det fungerar i en komplex, global värld, med politiska implikationer kan diskuteras. Hans utgångspunkt är Amerika först – och det finns en hel del likheter med den unge Darcos tankegångar. Även om mina inte handlade om Amerika och politik, utan snarare om att sätta min arbetsgivare och min egen framgång först.

Men sakta trillade polletten ner även hos mig. Det är faktiskt inte så man gör långsiktigt framgångsrika affärer. Någon sa att den bästa säljaren har stora öron och en liten mun. Det ligger mycket sanning i det. Att lyssna och bygga förtroende för att hitta en långsiktig affär kräver så mycket mer än att bara skrapa hem ett avslut. De bästa affärerna är när man hittar en lösning som gynnar båda – och då är ett gott samarbete nyckeln.

Faktum är att jag insett att ibland finns det mer att vinna på att gå ett steg längre. Att faktiskt säga nej när förutsättningarna inte är de rätta. När jag vågat göra det – för det är inte alltid enkelt när dealen ligger framför näsan – så har jag mötts av respekt (även om någon också blivit irriterad). Första gången jag gjorde det trodde jag att jag sagt nej till kunden för alltid. Men en vacker dag kom de tillbaka, och då fick vi till en affär som var sund för oss båda.

Jag säger inte att man alltid ska säga nej till en affär när det är lite jobbigt, för det ska man inte. Motstånd är utvecklande och kan vara en god grund för att tillsammans utveckla formerna för ett gott samarbete. Men ibland är faktiskt ett ärligt nej långsiktigt bättre än ett falskt ja.

Detta är något jag lärt mig och som speglas i vårt motto Kvalitet med kunskap. Att ärligt säga nej med den kunskap man har, bygger förtroende.

Har du vågat säga nej till affärer? Delge gärna dina erfarenheter.

Ärliga varma hälsningar,
Darco