Gratis är grått.

Vi har en utmaning på Colly Components. Jag kallar det Gratis är grått. Utmaningen är (kraftig förenklat, och gäller i princip alla våra produktgrupper) att många anser att: En skruv är en skruv.

Ja, tänker du. Det är ju sant. En skruv är en skruv, eller en nit en nit osv. Det behövs ingen Einstein för att förstå det. Men svårigheten, och Colly Components utmaning, är att En skruv är inte en skruv!

Det är här många företag skjuter sig själva i foten. Och vi ser det upprepas gång på gång. Man köper in en lösning, ofta med någon grad av automation, sätter upp en cell – allt väldigt påkostat och genomtänkt. Men sen köper man in fästelement på dimension istället för kravspecifikation – Ridå.

Plötsligt står man med en produktionsenhet som levererar kanske på 60-70% av full nyttjandegrad. Och vad gör man då? Istället för att lösa problemet, vilket faktiskt ofta handlar om att använda rätt skruvar/nitar för uppdraget, så sätter man in ett extra skift! Rätt komponenter hade i de flesta fall levererat en nyttjandegrad på, vågar jag påstå, 97-99%.

Börjar man ens tänka tanken på det ekonomiska utfallet av beslutet så inser man snabbt att man silar mygg men sväljer elefanter.

Jag tror inte alls att detta är något som sker medvetet, men det blir lätt så när ansvaret fördelas på flera olika funktioner och man är dålig på att förstå hur man samverkar. Det är det jag menar med att Gratis är grått. Det som kan verka som en kostnadseffektiv lösning för någon ger ett väldigt grått resultat för någon annan.

Har du som uppdrag att öka effektiviteten, som producent eller cellbyggare, så har vi en nördkunskap om vad vi levererar. Vilken i slutänden kan påverka effektiviteten på ett sätt som de flesta inte ens funderat på. Vi hjälper er att se hur ni kan öka produktiviteten– ofta med mindre insatser än du kan ana. Vi vill vara din partner när det gäller vår produktexpertis, och ge vad vi kallar Kvalitet med kunskap.

Mindre gråa hälsningar,
Darco