Hur skriver man något nytt om hållbarhet?

Det är en väldigt bra fråga. Det känns som att allt är skrivet och jag har läst många, många utläggningar om fantastiska hållbarhetsarbeten i olika organisationer. Vad kan jag skriva – och vad kan Colly Components göra för att tillföra något i ämnet?

Sanningen att säga: Inte mycket. Jag har kommit fram till att det bara är en sak vi kan göra. Nämligen berätta om hur liten man känner sig när man tittar på problemet och att man ändå får känslan av att man vill göra någonting.
Så, vad kan jag göra? Och vad kan Colly Components göra? Jag kan berätta hur jag tänker kring hållbarhet  och vad Colly Components gör för att ändå bidra med vad vi kan.

Mina tankar kring hållbarhet

Jag tror inte att jag är unik. Jag delar nog våndan av att vilja göra så mycket mer än vad som är möjligt med många andra. Och jag gör inte ens allt vad jag kan. Jag tror inte någon gör det. Allt man kan är väldigt mycket, och jag har vant mig vid ett visst sätt att leva och är inte, om jag ska vara ärlig, beredd att ändra på allt.
Vad gör man då?

Ett steg. Och ett steg till

Jag läste om någon som skulle vandra från Nordamerikas ostkust till västkust, som fick frågan vad tankarna kretsade kring den första dagen. Svaret blev, ”jag tänkte bara på en sak, att ta ett steg i taget och njuta. Sen ta ett steg till och njuta lite till”.
Det låter banalt, jag vet. Men jag försöker faktiskt tänka så. Jag kan inte ta alla stegen på en gång. Men jag kan ta ett i taget. Och känna att jag faktiskt gör något. Sen ett till. Och jag har gjort lite mer.

Vad säger Parisavtalet?

Enligt Parisavtalet, som Sverige förbundit sig att följa, ska vi jobba för att den globala uppvärmningen stannar under 2° och helst inte överstiger 1,5°. Uppvärmningen beror på att vi under industrialiseringen kraftigt har ökat utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, framför allt olja, kol och gas.
Sverige har åtagit sig att år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, dvs en minskning av växthusgaser med 85% mot 1990 års nivåer.

Det kan jag tänka mig att försöka!

Det innebär att vi måste minska utsläppen med knappt 7% per år fram till dess. Och 7% låter mer som ett steg än 85%. Jag säger inte att det går eller att det är enkelt. Men sen jag förstod att om jag ska bidra i takt med detta så bör jag minska mina utsläpp med ungefär 7% per år – det ger mig lite hopp! Jag behöver inte göra allt på en gång för att målen ska nås. Det känns mer överkomligt.

Hållbarhet är mer än miljö

Du har hört det förut, men förutom klimatmål så handlar det också om att bidra till att förbättra villkoren för människor och medarbetare – och att göra det på ett sätt som är ekonomiskt hållbart. Alla medarbetare, hos oss och våra partners och leverantörer, behöver ett arbete att gå till – få kan leva på luft.
Därför måste vi också hitta lösningar som är ekonomiskt hållbara, dvs de skapar en välfärd – utan att bidra till den globala uppvärmningen. Men utan att få ordning på den globala uppvärmningen så kommer det bli svårt att klara de andra. Målen går hand i hand.

Vad kan då Colly Components göra?

Egentligen samma sak. Vi kan sträva efter att minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan med ca 7% per år.
Vi jobbar nu med att se hur vi kan genomföra det långsiktigt. För oss handlar det om att hitta vissa nyckeltal som kan ge oss ledning och bekräfta att vi är på rätt väg. De kommer sannolikt att behöva ses över och förändras över tid, men att ha några som styrmedel är viktigt för oss.

Nyckeltal som ger förändring

Just nu tittar vi närmare på fyra områden för nyckeltal som kan visa hur vi utvecklas – förutom åtgärder som vi själva kontrollerar och kan påverka som till exempel minskad energikonsumtion. Dessa fyra områden har en sak gemensamt – vi kan inte skapa förändringen på egen hand. Vi måste göra det tillsammans med dig som kund, partner eller leverantör. Tillsammans kan vi skapa en hållbar utveckling som alla parter har en del i.

Fyra viktiga områden

De områden vi tror kan ge störst hållbarhetseffekter är:

Det finns bara ett sätt

Sammanfattningsvis så tror jag att det bara finns ett sätt som vi kan tackla denna fråga och det är att göra det tillsammans. Hur kan vi som leverantör i dialog med våra leverantörer och kunder hitta lösningar som är verkligt hållbara?
Det är den sista frågan som jag skickar till dig. Vi kan göra det, om vi arbetar mot samma mål. Och vi kan göra det med kvalitet, om vi använder vår kunskap. Kunskap möjliggör förändring, men det är upp till oss att använda kunskapen.

Generella hälsningar från
Darco