iglidur A181: Allroundlager för livsmedelsapplikationer

iglidur A181 är ett smörj- och underhållsfritt lager som används flitigt inom livsmedels- och förpackningsindustrin. 

Frånvaron av smörjmedel är en viktig faktor inom livsmedels- och förpackningsindustrin. Igus erbjuder en rad smörj- och underhållsfria lagermaterial som uppfyller kraven enligt amerikanska livsmedelsverket (FDA) och (EG) 10/2011. Ett exempel på detta är iglidur A181 – ett allroundlager som ger lågt slitage i kombination med korrosionsbeständiga axlar.

Mångsidig tillämpning
iglidur A181 är tack vare sin mångsidighet och prisvärdhet ett ofta använt glidlager i synnerhet inom livsmedelssektorn. Iglidur A181 ingår i standard sortimentet och finns nu i över 110 storlekar med upp till 50 mm i diameter. Vid önskemål om andra storlekar eller enskilda komponenter räcker förhoppningsvis sortimentets rundstavar med 14 olika diametrar långt.

iglidur A181 uppfyller kraven enligt Kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 och amerikanska livsmedelsverkets (FDA) regelverk för upprepad kontakt med livsmedel. (Källa: igus® GmbH)