När processövervakning inte behöver kosta skjortan

Monteringsverktyget Taurus C light för blindnitar har en inbyggd processkontroll. Verktyget övervakar att samtliga blindnitar monteras korrekt och information om felmönster och felanalys lagras i verktyget. Taurus C light sparar data från 250.000 monteringar vilket möjliggör efteranalys i Gesipas Interface.

Ett kostnadseffektivt verktyg som ger dig kontroll på att allt blir rätt monterat samtidigt som monteringsdata dokumenteras.

Läs mer om Taurus C light här