Nytt från HELICOIL

Ännu ett stort steg
Colly Components samarbetspartner Böllhoff fortsätter att skriva produkthistoria och kan nu presentera nästa utvecklingsstadium av den etablerade gänginsatstekniken HELICOIL.

Hur är det möjligt att en produkt som i år fyller 65 kan bli ännu smartare? Svaret lyder: kombinera funktionerna i HELICOIL Plus och HELICOIL Tangfree, måla produkten blå och förse den med en medbringartapp som inte behöver brytas av. Innovationen: Monteringsspindeln böjer tappen bakåt under rotationen och komprimerar den i samma moment. Därmed behöver tappen varken brytas av eller tas bort.

En smart idé som inspirerade till produktnamnet: HELICOIL Smart. Lösningen representerar startsignalen för den nya generationen gängteknik för höghållfasta förband.

Denna gänginsats, som består av en tråd med rombisk profil, är samtidigt formad till en elastisk spiral. Versionen Free Running är, varv för varv, en grovgänga med helt fritt genomlopp. Resultatet är en innergänga med precisa mått ända till det sista varvet, som alltid är inskruvningsbart.
Men under alla dessa år har grunden i funktionen förblivit detsamma. Då som nu användes tekniken med gänginsatser för att skapa höghållfasta förband i material med låg hållfasthet, som aluminium, magnesium och fiberarmerad plast som kolfiberkompositer, genom att överföra krafter från flank till flank in i insatsens gänga.

För ökad kvalitet och högre värde – oavsett om det gäller förstärkning eller reparation av gängor. Den speciella ingångsgängan, som har anpassats från HELICOIL Plus, gör det möjligt att montera insatsen på ett enkelt sätt.

Nytänk
För att skruva in en gänginsats behövs bara en monteringsspindel av typ Smart: ett verktyg som förenar två funktioner. Bladpositionsinställningen är mycket speciell. Vid inskruvning har bladet en indragningsfunktion, medan det vid urskruvning istället fungerar som ett böjnings- och komprimeringsverktyg. Detta möjliggör enkel och snabb installation i ett enda processteg, oavsett om det utförs manuellt eller helautomatiskt.

Vi tappar aldrig fokus på ekonomisk effektivitet. Därför befinner sig även de pneumatiska installationsverktygen under ständig utveckling. Lösningarna i den senaste generationen övertygar genom hög flexibilitet och snabb och pålitlig installation (M4 till M12).

Kombinerat med respektive installationsverktyg är det aktuella innovationssteget i HELICOIL-tekniken ett perfekt komplement till produktfamiljen HELICOIL. Som för alla steg i HELICOIL-utvecklingen är Smart-systemet också mycket tillförlitligt. 

En titt i backspegeln
För 65 år sedan började Böllhoff tillverka HELICOIL – en produkt som mer än någon annan har bidragit till familjeföretagets framgångar. Idag är produktmärket världsberömt och marknadsledande på området gänginsatser i Europa, Asien och Latinamerika. En gänginsats av rostfritt stål lyckades erövra världen – och är fortfarande den ledande produkten. I 65 år har den varit ett original i en klass för sig.

Radialmotorer för flygplan, tillverkade i gråjärn, uppvisade kraftig förslitning av skruvförbanden. Dessa motorer utgjorde redan 1938 ett starkt incitament till att utveckla gängförstärkande produkter, vilka patenterades som HELICOIL. 1954 började Böllhoff tillverka gänginsatser HELICOIL på licens. Detta var ett av många steg i samma riktning, och 1954 var året då familjeföretaget etablerade en egen fabrik. Dittills hade man endast ägnat sig åt grossisthandel.

Globalt och lokalt
Böllhoff-nätverket består av 45 företag på 39 orter i 24 länder – en bredd som garanterar tillgång till lokal expertis. Böllhoffs kunder förväntar sig global närvaro i kombination med närhet och korta ledtider. Därför tar Böllhoff-koncernen hand om sina internationella kunder på viktiga industrimarknader i nära samarbete med agenter och återförsäljare. Som ett ledande internationellt företag inom fästelement- och monteringsteknik är Böllhoff-koncernen representerad på alla viktiga marknader.

Den nya generationen gängförstärkningsteknik från HELICOIL – HELICOIL Smart Gänginsats med medbringartapp som inte behöver brytas av.

HELICOIL-utvecklingen.

Installationsverktyg med djupindikator för installation av HELICOIL Smart Free Running.

Pneumatiskt installationsverktyg av typ P-S för snabb montering av HELICOIL Smart.

Här kan du se en film på nya HELICOIL Smart.