Om alla hade rent vatten

Rent och varmt vatten ser vi ofta som en självklarhet, men för många är det långt ifrån givet. Colly Components stöder ett projekt i Uganda, där hälften av befolkningen lever utan tillgång till rent vatten hemma, och att värma vatten för sin hygien är för dyrt.

Projektet är ett samarbete med Solvatten, som är en svensk uppfinning som ger 10 liter rent, varmt vatten 1-2 gånger om dagen, Plan International och UNHCR.

Med Solvatten förbättras familjers hälsa, välmående och de ekonomiska förutsättningarna. Solens strålar värmer och renar vattnet från bakterier, virus och parasiter. Något som är extra viktigt i dessa Covid-19-tider.

72 familjer har hittills fått hjälp

Sydvästra Uganda är hårt belastat med stora flyktingläger från konflikterna i Kongo och Burundi. Idag bor mer än 125000 flyktingar i området. Uganda ger alla en mindre landyta att vårda, men resursbristen är stor och det är svårt att ta sig ur fattigdomsfällan.

Hittills har 72 av de mest utsatta familjerna  fått hjälp via UNHCRs arbete i Nakivale och Adjumani, och en del även till Plan Internationals arbete i östra Uganda. Men det är bara en start, vi hoppas få bidra till att öka förutsättningarna för ytterligare många familjer, och speciellt deras barn som drabbas hårt av tarmsjukdomar när man tvingas dricka orenat vatten.

Barnen i Kampalas slum

I Kampala ligger slumområdet Bwaise som är ett av stadens fattigaste områden med bristande infrastruktur. Längs med grusvägarna löper trasiga rörsystem i vattenrännor som leder till vattenkranar som placerats ut. Ambitionen att förbättra människors tillgång till vatten orsakar i själva verket en hög risk för att vattnet förorenas av mikroorganismer längs med vägen. Detta gör framförallt människor sjuka under regnperioderna när gator och vattensystem svämmar över.

I en av Bwaises gränder bor Anne tillsammans med 11 barn. Barnens pappa har två fruar, och som yngsta fru har Anne ansvar för att ta hand om barnen under dagarna. Familjens resurser är extremt knappa, och bara några av barnen har haft möjlighet att få börja skolan.

 

Tidigare hade de bara råd att rena 5 liter vatten per dag, vilket inte räckte för det stora hushållet. För att släcka törsten drack barnen från och till smutsigt vatten vilket gjorde att någon av dem nästan alltid var sjuk eller hade ont i magen. För 4 månader sedan fick Anne en Solvatten för att få rent dricksvatten till alla barnen, och sedan dess har magsjukdomarna minskat drastiskt och Anne har också kunnat spara lite pengar varje vecka.

Läs mer om Solvatten

Gå gärna in på solvatten.org och lär dig mer om hur vi som lever i ett välfungerande samhälle kan stödja utvecklingen för våra medmänniskor i andra länder. Det är fantastiskt att se hur rent varmt vatten kan förändra vardagen för så många.