Påverkar Coronavirus vår leverans?

Världen drabbas nu av Coronaviruset, vilket påverkar oss alla i vår vardag. Ingen vet idag hur länge detta kommer att pågå. Vi på Colly Components fortsätter att ha en tät kontakt med våra kunder och våra leverantörer för att lösa leveranserna på bästa möjliga sätt.

Vi fortsätter att ha öppet och vi jobbar vidare med att hjälpa kunder med att hitta nya innovativa- och produktionseffektiva lösningar.

Vi bevakar givetvis utvecklingen dagligen och kommer att rapportera eventuella framtida leveransstörningar på vår hemsida.