Produktionsomställning – ett avgörande ögonblick inom plastindustrin

Produktionsanläggningar inom plastindustrin hanterar ofta hundratals och ibland till och med tusentals olika formar. Produktiviteten är inte bara beroende av maskinens prestanda, utan också av hanteringen av maskinens driftstopp. Formbyten inom formsprutning står ofta för den största delen av driftstoppen.

Arbetet med formarna och pressarna under formbyten är vanligen där de största tidsvinsterna kan uppnås.

Läs mer här!