Sammanfoga tunnplåt utan sammanbrott

Söker du de senaste lösningarna för att effektivt sammanfoga tunnplåt? Då har vi ett antal metoder som du borde kika närmare på. Våra metoder levererar på ett pålitligt sätt effektiva sammanfogningar i allt ifrån stora volymer, till speciallösningar utformade för att klara tuffa tag med hög belastning och vibrationer.

Kvalitet lönar sig

Vi samarbetar med etablerade europeiska leverantörer av fästelement och monteringsutrustning, med fokus på systemlösningar, kvalitet och funktion.

Är enkel montering prioriterad, hög repeterbarhet med samma klämkraft, att klara känsliga material eller en garanterad förspänningskraft avgörande? Inga problem, vi hjälper dig till rätt lösning. Och ska de kunna återanvändas eller demonteras så löser vi det.

Att välja rätt metod

Valet av sammanfogningsmetod har stor påverkan på projektets totalkostnad, och det påverkar även möjligheten att kvalitetssäkra funktionen – och om produktionen kan automatiseras. Det mesta går självklart att genomföra, men kostnaden för kvalitetssäkring och automatisering kan bli onödigt hög om förutsättningarna inte är de rätta. Därför är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv från början.

Ökad effektivitet med automatiserad produktion

För att åstadkomma maximal effektivitet är det viktigt att bygga en solid sammanfogningsenhet. Det innebär att välja rätt lösning, men också att hitta vilken nivå av automatisering som gör jobbet bäst. Vi har sett allt för många exempel på lösningar där man inte får ut max ur cellen därför att man missar att ta ett helhetsperspektiv. Läs gärna ”Darcos ledare”, som ger ett bredare perspektiv på frågan.

Våra produkter inom sammanfogning tunnplåt