Solvatten gör nytta

Nu har äntligen våra Solvatten nått Kampala i Uganda. Även där sätter pandemin sina spår och Solvattens systerorganisationer har jobbat hårt för att anpassa sina aktiviteter till de lokala restriktionerna.

Pandemin har gjort att behovet av att använda Solvatten för hygien och handtvätt ökat. Därför fyller många familjer upp flaskor och termosar med rent vatten för att hinna få en andra omgång varmt, rent vatten per dag.

Vi på Colly Components är glada att se att vi kan vara med och bidra till att förbättra villkoren där förutsättningarna är så annorlunda, genom att fler får tillgång till varmt, rent vatten. Vill du veta mer om Solvatten, besök solvatten.org.