Solvatten lindrar bristen på rent vatten i Uganda

Colly Components har i flera år stött Solvattens arbete med att ge fler tillgång till varmt, rent vatten. I år har mycket av arbetet skett i Uganda som är det land i Afrika som tar emot mest flyktingar från angränsande områden. Samtidigt saknar mer än 44% av befolkningen tillgång till rent vatten, vilket leder till svåra magsjukdomar, hud- och ögoninfektioner. Dessutom har man nu utbrott av Ebola i de västra och centrala regionerna.

Pandemin medförde att många satsningar på välfärd, miljö och klimat för de mest utsatta lades på hyllan. Bistånd drogs in och omfördelades för att ta oss igenom krisen.
I många länder tvingade det skolor och samhällsinstitutioner att stängas ner samtidigt som många drabbades av torka, bränder och översvämningar med minskade skördar som följd. Flera konflikter blossade upp och förstörde hem och tvingade många på flykt. Som om det inte vore nog så leder kriget i Ukraina till svåra konsekvenser för mat- och energipriser. Men det finns många som försöker hitta lösningar som gör vardagen bättre för de mest utsatta. Solvatten är en lösning för varmt, rent vatten som i samarbete med sina partners hjälper många.

1,5 miljoner flyktingar i Uganda – Mary är en av dem

Av alla flyktingar i Uganda är ca 81% kvinnor och barn. När Marys man gick bort tvingades hon och hennes 6 barn fly från Sydsudan. Nu kämpar hon för att bygga upp en ny tillvaro för dem i Ugandas största flyktingbosättning, Bidibidi.
På den lilla ytan land de blivit tilldelade odlar Mary cassava och majs. Allt som skördas går till att mätta barnens magar. De hämtar sitt vatten i en kran någon kilometer från huset, men trots att vattnet letts dit via rör är det inte rent nog för att drickas.
De uppmärksammades av UNHCR och Mary fick gå en utbildning om vatten, där Solvatten var en del och hon fick med sig en hem. Hon upplevde direkt den stora skillnaden – vattnet smakade gott och barnen började må bättre.
I år har vårt bidrag gett 330 människor tillgång till 2800 000 liter varmt, rent vatten – men mycket, mycket mer måste göras. Vill du veta mer om Solvattens arbete, hur du kan hjälpa till och hur Solvatten renar vatten, besök dem här.

”Alla som bor här har tvingats på flykt. Även de som tidigare haft en bra tillvarokämpar för att få vardagen och ekonomin att gå runt. Jag märker redan att Solvatten gör skillnad för mig och för andra familjer i byn som också är en del av projektet. Stort tack för stödet!”
Mary