Stödet till Solvatten ger 400 personer tillgång till rent, varmt vatten

Colly Components har ett långsiktigt samarbete med Solvatten, som är en genialisk svensk uppfinning som ger tillgång till rent vatten åt de som bäst behöver det.
Under 2021 har vi bidragit med 72 st Solvatten som har minskat sjukvårdskostnaderna för dessa familjer och individer med flera hundratusen kronor, ökat närvaron i skolan för barnen med hela 30 000 dagar och samtidigt räddat 18 ha skog från att skövlas.

Solvatten använder solens energi för att både rena och värma vatten. På så vis oskadliggörs bakterier, virus och parasiter som kan ge svåra diarrésjukdomar som tyfoid eller kolera samt andra hygienrelaterade sjukdomar.

Genom att få tillgång till rent, varmt vatten så sparas tid och pengar när man inte längre behöver köpa ved eller hugga ner skog för att koka vatten från tveksamma källor – vilket ofta inte är tillräckligt för att det ska bli rent. Med Solvatten får man rent vatten samtidigt som man sparar man tid och pengar som kan användas för att göra livet bättre och ge fler barn möjlighet att gå i skolan.

En solskenshistoria från Uganda

I Uganda saknar mer än hälften av befolkningen tillgång till rent dricksvatten. Det leder till hög dödlighet och sjukdom, särskilt hos barn under fem år.
Där bor Maureen och hennes familj som tidigare drabbats hårt av vattenburna sjukdomar som kolera och tyfoid. Och med över två kilometer till vattenkällan har man tidigare behövt lägga flera timmar om dagen på att hämta vatten och ved.
Med Solvatten får man tillräckligt med rent, varmt vatten för att dricka, laga mat, tvätta händerna och bada. Sedan man fick Solvatten har ingen i familjen haft kolera eller tyfoid, vilket minskat deras sjukvårdskostnader.
Maureens far var ofta orolig när hans fru och dotter var borta och samlade ved, då våldsrelaterade brott inte är ovanliga, det slipper han nu.

Colly Components är stolta över att få vara med och bidra

”Det är fantastiskt att få vara med och bidra”, säger Pär Ideström, försäljningschef. ”Solvatten gör verkligen skillnad för alla de som inte kan ta rent vatten för givet. Att få vara en del i det arbetet känns väldigt bra.”
”Jag kan verkligen rekommendera dig att ta reda på mer om Solvatten och hur mycket rent vatten innebär för så många människors liv”, avslutar Pär.

Här kan du läsa mer om Solvatten.