Stor i orden, liten på jorden

De som känner mig vet att jag gillar att utmana och om någon skulle påstå att jag är som rubriken ovan, så är det kanske inte helt fel. Det är lätt att tänka och tycka men vid dagens slut så är det en fråga om vad man får gjort och jag önskar alltid att jag kunde göra mera.

Nordisk industri kan bli bättre

Vi ser hur allt fler företag börjar ifrågasätta den utflytt som skett de senaste 30 åren till i första hand Kina. I DI häromdagen var det legendaren Georg Soros som varnade för investeringar där och det var inte endast av politiska skäl.
Det finns många orsaker bakom att fler ser över sina beslut om offshoring. Efter att det från början var strikta kostnadsminskningar för produktionen som startade flyttvågen, så finns det idag mycket som talar för att ta hem mer och mer av produktionen. Skälen är flera:
Ökad kontroll; det är inte helt enkelt att ha en tydlig kontroll på produktionsprocessen, vilket exempelvis klädindustrin har börjat upptäcka.
Kortare transporter; att ha produktionen nära ger snabbare tillgänglighet till produkterna, men det finns också ett starkt hållbarhetsperspektiv där transporterna visat sig vara en stor bov när det gäller att kunna minska sina CO2-utsläpp, och de är svåra att påverka.
Digitalisering; när fler och fler av produktionsprocesserna digitaliseras genom robotisering och automation så blir kostnaderna mer likvärdiga var man än producerar. Så varför inte göra det närmare?

Allt detta har du säkert läst och hört många gånger om, men jag ska leva som jag lär: Jag har också en tanke om hur nordisk industri återigen skulle kunna bli världsmästare.

Dra nytta av våra nordiska egenskaper

Om jag generaliserar så påstår jag att vi har några egenskaper som är djupt rotade i vår kultur. Egenskaper som ibland ses som vårt stora problem, men jag tror att det också kan vara vår bästa resurs. Jag tänker på framförallt tre saker: Kollektivism, lågt i tak och lagom.
Kollektivism kan lätt tolkas som motstånd mot individuella initiativ, men det är inte alls så jag menar. Tvärtom, vi behöver fler innovatörer och nytänkare. Jag vill bara peka på att vår tradition av att fatta kloka beslut baserad på samråd, samsyn och samarbete är en styrka. Kan vi modernisera den egenskapen så kan vi gå snabbare framåt än andra.
Det är alltid riskabelt att som chef prata om lågt i tak. Men om jag tittar utanför vårt bolag och beskriver vad jag ser i nordiska företag så är det generellt korta beslutsvägar och en klart lägre prestigetröskel än i andra delar av världen. Det är inte så att det är perfekt, men vi kan agera snabbt när vi väl bestämt oss.
Detta har varit framgångsformler för nordisk industri sen länge. Men vi skulle kunna växla upp ytterligare ett steg.

Fler industriella renässansmänniskor

Jag är övertygad om att om nordisk industri vågade organisera sig på sätt som drar nytta av våra egenskaper och distanserar oss från det gängse organisationstänket, så kan vi åstadkomma stordåd.
Vi behöver ledare som uppmuntrar ett helhetstänk som bygger på värdemaximering, inte skråmaximering. Det vill säga: Hur organiserar vi vår produktion för att producera på det mest effektiva, säkra och hållbara sättet? Vi behöver experter i varje delområde, men vi behöver också experter som ser hur delarna gör bäst nytta. Gör vi rätt från början så kan vi få ut ökad effektivitet. Genom att skaffa rätt detaljer så kan vi minska fel och undvika kostsamma insatser på eftermarknaden. Vissa saker behöver kosta mer för att helheten ska bli billigare och effektivare. Den insikten får inte försvinna för att olika ”skrån” i företaget har olika både världsbild och belöningssystem.
Vi behöver generalister som kan se hur beslut påverkar totalekonomi, produktivitet och effektivitet, och som är öppna för att hela tiden utvärdera vad som kan utvecklas och förbättras. En sorts renässansmänniskor som har full koll och förståelse för komplexiteten i produktionsprocessen – både tekniskt, ekonomiskt och ur ett marknadsperspektiv.
Någon kan säga att det tar för mycket tid, det hinner vi aldrig – eller det kostar för mycket. Det är då det fina begreppet lagom kommer in. Detta är nämligen inte en vetenskap, snarare en konst som kan höja helheten på ett sätt som ett skråperspektiv aldrig klarar. Jag har väldigt svårt att se det som rocket science, snarare en lågt hängande frukt som många företag enkelt skulle kunna plocka. Att bara ge någon/några ett sådant generellt ansvar skulle ge stora resultat, och är det någon som kan klara det så är det nordisk industri. För vi kan arbeta tillsammans mot ett mål, vi vågar ifrågasätta det befintliga och vi vet vad sunt förnuft är.

Jag vill sluta med att berätta om hur vi på Colly Components tänker. Vi inser att vi är till för att nordisk industri ska bli starkare. Vi säger lite skämtsamt att vi håller ihop svensk industri, men det är sant! Vi är experter på att sammanfoga saker och vi är alltid beredda att ge vårt perspektiv och kunnande för att ni ska bli bättre. Vi säger att vi ger Kvalitet med kunskap. Och vi gillar att vara stora i orden, även om vi på många sätt är små på jorden.

Generella hälsningar från
Darco