Trygghet i kylkretsar

Spillfri teknik med plan yta
Den plana ytan på Stäublis snabbkopplingar garanterar dina viktigaste processer perfekt tätning och full säkerhet.

Droppfri för att säkerställa ren hantering och säkerhet i alla installationer
Tack vare SCG-kopplingen blockeras kretsen automatiskt vid frånkoppling:
– Inget vätskespill som förorenar miljön
– Lämplig för miljöer med el, inklusive högspänning

Skräddarsydda tätningslösningar
SCG-serien är kompatibel med de flesta kylvätskor och täcker ett brett temperaturområde.

Tillförlitlig låsning
Säker kullåsning ger ännu säkrare sammankoppling.

Egenskaper
– Minimalt tryckfall
– Konstruerad för att klara många kopplingsmanövrer

Visuell identifiering
Blå eller rödfärgade markeringar gör det enkelt för operatörer att omedelbart identifiera kretsarna.
Blå markering /KB, röd markering /KR

Tillämpningar
– Högpresterande dator
– Datacenter
– Internetväxel
– Kommunikationssatelliter
– Sändningsstation
– Medicinsk teknik

Ladda ner produktblad