Nya Rivkle Seal Ring – Blindnitmutter och blindnitskruv ger trygg avtätning

Med nya Rivkle Seal Ring erbjuder Böllhoff en tät sammanfogningslösning med blindnitmutter eller blindnitskruv som uppfyller högt ställda krav. Undersidan av skallen har utformats så att O-ringen ej deformeras men samtidigt pressas mot motliggande material. Detta ger en god tätning som uppfyller ISO 20653 och kvalitetskraven från fordonsindustrin – blindnitmuttrarna och blindnitskruvarna fungerar även för automatmontering.

Utmärkt för avtätning av batteripaket

Rivkle Seal Ring är utmärkt för avtätning av batteripaket. Den geniala urgröpningen gör att tätningen utan problem klarar högt ställda förväntningar.

Tätt under alla förhållanden

Om du inte vill kompromissa med tätheten så ger Rivkle Seal Ring garanterad tätning mot vätskor, utan att kompromissa med prestanda över tid (metall mot metall) – även under skiftande temperaturer. Tätningen når IPX7 i enlighet med ISO 20653.

Enkel, integrerad lösning

Rivkle Seal Ring förenklar monteringen, automatisk eller manuell, genom integrerad o-ring i blindnitmutter eller blindnitskruv.