CELOspArk – tillförlitlig skruv för plastmaterial

Genom sin unika kombination av mekaniska egenskaper, hållbarhet, låg vikt och låga tillverkningskostnader används plastmaterial för de mest skilda ändamål inom industrin, och erbjuder innovativa och hållbara lösningar.

Mångfalden av tillämpningar kräver specifika monteringslösningar. CELOspArk® är en självgängande skruv som ger en säker, hållbar och effektiv anslutning till plastkomponenter.

Läs mer i katalogen som du kan ladda ner här.