Min mest förutsägbara ledare.
Lång är den också. 

Hur skriver man om hållbarhet utan att ögonen sakta börjar blinka? Vi närmast dränks i information om företags hållbarhetsarbete och policys.

Samtidigt lever vi på lånad tid. Vi kan inte fortsätta så här, det krävs en förändring, och det är jobbigt. Mycket pekar på att om vi ska klara målen från Parisavtalet så krävs krafttag.

Men det är svårt att navigera, både som privatperson och som företag. Två exempel:

Jag tror att vi vill göra rätt, och det gäller även företag. Men det blir så lätt fel. Dagligen läser jag om företag som har agerat oetiskt, brustit i miljöhänsyn, struntat i mänskliga rättigheter, inte efterlevt kollektivavtal etc.

Colly Components, som en del av Indutrade, har undertecknat FN:s ramverk Global Compact – som är världens största hållbarhetsinitiativ för företag – med tio generella principer för företagens sociala ansvar. De baseras på internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Det låter bra, och det är det, men vad innebär det i praktiken? Hur drar Colly Components sitt strå till stacken? Jo, förutom ovanstående, som för mig i mycket är naturligt självklart, så utvecklar vi t ex nya teknologier/produkter som minskar energiförbrukningen, reducerar kassationer och förbättrar arbetsmiljön. Vi lagerhåller ett brett sortiment och arbetar för att reducera antalet transporter, framför allt flygtransporter. Våra leverantörer finns i Europa och samtliga är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Alla policys och certifikat till trots, i slutändan handlar det om att samarbeta för att uppnå gemensamma mål. Genom god kommunikation med kunder, leverantörer och personal, tror vi att detta är möjligt. Det är det vi kallar kvalitet med kunskap.

Ödmjuka hälsningar
Darco