Åker barnet ut med badvattnet?

Jag är en dinosaur. Jag föddes när människan landade på månen och Beatles toppade listorna. Jag har fått vara med om en fantastisk utveckling. I stort sett allt har blivit bättre, utom möjligen miljön vi lever i. Ändå är det en sak som jag inte riktigt kan släppa.

Jag sitter med en gnagande känsla av att kunskap och erfarenhet upplevs som försvårande faktorer i dagens informationssamhälle. Det känns som att vi spolar ut barnet med badvattnet. Allt ska gå fort, och vi har inte tid att tänka efter. Och varför ska man samarbeta med andra personer, när det är mycket enklare att googla fram svaret?

Under 90-talet infördes många kvalitetssystem för att förbättra produktkvaliteten och reducera produktionskostnaden. Ett viktigt argument var vikten av att göra rätt från början, då tiden att korrigera ett misstag senare i produktionsledet är avsevärt kostsammare. Har vi glömt detta samband?

Kunskap finns ju nu tillgänglig på internet – gratis! Och att anställa personer med dokumenterad utbildning eller erfarenhet är dyrt. Bättre att anställa någon med lägre lönekrav. Kunskapen finns ju ändå på internet.

Ja, jag är ironisk. Internet är en fantastisk informationskälla – men kan jag tro på allt som publiceras där? Källkritik är absolut på sin plats, men det kan vara svårt om jag saknar kunskap och erfarenhet. Jag tror ändå, och jag må uppfattas gammaldags, att kunskap och erfarenhet är viktiga för företagens långsiktiga lönsamhet. Tyvärr glöms detta bort från tid till annan – ofta när det är tidspress.

Vi på Colly Components vet att individers kunskap och erfarenhet är av största vikt. Det är därför vi kontinuerligt utbildar vår personal inom aktuella teknikområden och om nya produktionsprocesser. Det är också därför vi jobbar hårt för att skapa en bra arbetsmiljö så att personer stannar länge i företaget. Det är vår personal som kan skapa mervärdet för er som kund. Detta kallar vi för Kvalitet med kunskap.

Ödmjuka hälsningar
Darco