Effektivisera era verktygsbyten och säkra servicen

Sedan mer än ett år kan Colly Components erbjuda service av Stäublis magnetplattor QMC 122. Vi kan även hjälpa er att effektivisera verktygsbytena på era befintliga maskiner genom att installera ett snabbspänningssystem. Hör av er till oss så tar vi fram pris på en magnetplatta inklusive installationen. Service och installationer utförs av vår servicetekniker David Frodelius.

Produkterna från Colly Components samarbetspartner Stäubli har under flera år bidragit till produktivitetshöjande lösningar för den skandinaviska plastindustrin. Genom att kombinera det magnetiska snabbspänningssystemet QMC 122 med handenheten IMAG kan Colly ytterligare öka effektiviteten och säkerheten inom plastsprutning.

Med IMAG går verktygsbytet snabbare, samtidigt som säkerheten ökar. Operatören guidas av handenheten, som informerar om bland annat spännkrafter, verktygsrörelser och säkerhetskontroller, samt varnar operatören om något går fel. IMAG kan ställas in för olika användares behov av åtkomst till maskinen och redovisar statistik över de senaste 700 aktiviteterna.

QMC 122 uppfyller som standard krävande säkerhetsnormer som EN201:2009 samt direktiven 2006/95/CE och 2004/108/CE. Om IMAG upptäcker en säkerhetsrisk stoppas maskinen omedelbart.

Snabbheten hos det magnetiska snabbspänningssystemet gör det speciellt lämpat för frekventa verktygsbyten och verktyg som inte håller standardmått. Magnetisering och avmagnetisering sker med en enda knapptryckning.


David utför även service på våra monteringsautomater för fästelement.

Kontakta David