Hälften av Ugandas 42 miljoner saknar rent vatten.
Solvatten har en viktig uppgift.

Vi på Colly Components är stolta över att få vara med och stötta Solvattens viktiga arbete och vill gärna se att fler hakar på. Därför delar vi glimtar från deras vardag, och idag berättar vi lite mer om Ugandas situation.

Det är svårt att må bra utan rent vatten

Av Ugandas 42 miljoner invånare saknar ca 21 miljoner rent vatten hemma. Det skapar en kedja av negativa konsekvenser som påverkar hälsa, jämställdhet, utbildning och miljö.

Vattenbristen är stor och påverkar både människor och djur. Majoriteten av vattenkällorna är kontaminerade av vattenburna bakterier, parasiter och andra mikrobiologiska föroreningar – vilket slår hårt mot barn under 5 år som blir sjuka.

Klimatet försämras snabbt

Ugandas har ett av världens snabbast föränderliga klimat och temperaturen beräknas stiga med 1,5° de kommande 20 åren – och därefter ytterligare mer.

Man är beroende av regn för sitt jordbruk, och av träd för att bibehålla ekologiska system som ger motståndskraft mot klimatförändringar.

Solvatten ger fler tillgång till rent vatten

Solvatten, i samarbete med bland annat UNHCR, ChildFund, IAS och Pelum Uganda, arbetar med flyktingläger i norra Uganda. Man inriktar sig särskilt på utsatta familjer och ensamstående som inte har tillgång till rent vatten eller el. Målet är att nå cirka 100 000 människor med drygt 20 000 Solvatten-enheter.

Läs mer om Solvattens arbete här.