Beställ Handbok i skruvförband

Redan 1971 kom den första utgåvan av Handbok om skruvförband och sedan dess har den blivit en bibel för alla som vill arbeta professionellt med att konstruera skruvförband. Handboken har även blivit populär på skolor och används flitigt på olika utbildningar.

I dagens effektiva produktionsflöden efterfrågas rätt lösning och där ger Handbok om skruvförband svar på hur man går tillväga i sina beräkningar för att få fram rätt kvalitet med rätt kunskap.

Beställ ditt exemplar!